Collectie

Het Archeologiehuis Zuid-Holland biedt de bezoeker een unieke collectie vondsten uit de provincie. Meer dan 600 objecten zijn voor de eerste maal ontsloten voor bezoekers, na jaren in het depot te hebben gelegen. Deze vondsten tonen de indrukwekkende geschiedenis van Zuid-Holland vanaf de prehistorie, door de Romeinse tijd en tenslotte de middeleeuwen.

Prehistorie

Romeinse tijd

Middeleeuwen en vroeg modern